Monovision

Synen försämras successivt ju äldre man blir. Det kallas för ålderssynthet eller presbyopi. Det börjar redan vid fyrtio års ålder och vid femtio behöver de flesta människor glasögon när de läser. Presbyopi betyder att man får svårare att ackommodera. Ögat har alltså svårare att växla mellan synen på nära håll och synen på långt håll.

Köp dina kontaktlinser online, klicka här!

Det beror på att ögonlinsen har börjat förändras och till och med stelna. I sextio till sextiofemårs åldern har linsen ofta stelnat helt och ögats förmåga att ackommodera har upphört helt och hållet. Denna synnedsättning kan man få oavsett om man har haft fullgod syn i yngre dagar. Även om man har varit närsynt eller översynt så kan man få ålderssynthet när man blir äldre.

För att korrigera ålderssyntheten så har det tidigare varit vanligt att man antingen har haft två par glasögon, alltså ett par för att se på nära håll med och ett par att se på långt håll med. Senare kom de progressiva glasen, vilket är glasögon som har en tvådelad lins. Olika delar av glaset har olika styrka. Det betyder att om man ska titta på något som ligger på långt håll så får man titta lite uppåt. Vill man läsa eller titta på något nära så måste man böja huvudet för att titta i den nedre delen av glasögat.

På senare år har det även kommit progressiva kontaktlinser, som är utformade på samma sätt som de progressiva glasögonen. De har ett fält för seende på långt håll, och då måste man titta i den övre delen av linsen. De har också ett fält för syn på nära håll och då tittar man i den nedre delen av kontaktlinsen.

En ny teknik har gjort det möjligt att korrigera ålderssynthet, presbyopi, utan att använda sig av progressiva kontaktlinser eller glasögon. Den nya tekniken kallas för monovision och den går kortfattat ut på att man har två kontaktlinser som har olika styrka. Den ena linsen är anpassad för syn på långt håll och den andra linsen anpassas för seende på nära håll. Ögonen samarbetar med varandra och därför uppväger de olika linserna varandra. Ögonen samarbetar och skickar informationen till hjärnan och där uppe tolkas det som linsbäraren ser och därefter lär man sig att välja den bästa bilden av dem som tagits fram.

Monovision-linser kan göra vardagen lättare för alla kontaktlinsbärare. Innan du testar monovision linser ska de provas ut noggrant av din optiker. Oftast så krävs det flera återbesök hos optikern innan han provat ut de linser som är bäst just för dig. Dessutom krävs det ofta att man använder monovision-linserna under några veckor tills man har lärt sig omställningen.

För dig som tycker om linserna med monovision så finns det också ett annat alternativ, då man kan göra en permanent laseoperation. Det kräver förstås att man har använt monovision linser ett tag först, så att man vet att själva tekniken fungerar för en, innan man gör det permanent. Monovision linser finns som endagslinser, månadslinser och dygnet runt linser, precis som alla andra sorters linser.

Hanteringen och skötseln av linserna är inte annorlunda än för andra linser, men man måste förstås hålla reda på vilken lins som hör till vilket öga. Sätter man in fel lins så måste ögat och hjärnan vänja om sig igen till ett annat seende än de blivit invanda på, vilket kan ta tid.